CONDICIONS GENERALS DE VENDA - Pyrénées-Orientales -Ma Prairie

CONDICIONS GENERALS DE VENDA

El Càmping Ma Prairie és un càmping amb 253 places, una superfície de 4,5 ha. Aquest càmping és accessible per a persones amb discapacitat.
.

1- ÀMBIT D'APLICACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE VENDA

Aquestes condicions generals regulen automàticament totes les vendes d'estades realitzades per Camping Ma Prairie o al lloc web www.maprairie.com . Són part integrant de qualsevol contracte celebrat entre el càmping i els seus clients.
Per tal de poder beneficiar-vos plenament dels serveis que ofereix el Càmping Ma Prairie, us aconsellem que llegiu atentament les condicions generals que regeixen la venda d'estades. El fet de reservar una estada implica la plena acceptació d'aquestes condicions generals.

2- CONDICIONS DE RESERVA

 1. La reserva es fa efectiva només després de l'acord del Càmping, després de la recepció del dipòsit i del contracte de reserva degudament emplenat i signat, o després de l'acceptació de les condicions generals de venda en fer la reserva online.
 2. El número de parcel·la mai és contractual i s'assigna segons disponibilitat.
 3. Les reserves només són vinculants per al Càmping si el Càmping les ha acceptat, cosa que el Càmping és lliure de fer o rebutjar en funció de la disponibilitat i en general, de qualsevol circumstància susceptible d'afectar l'execució de la reserva efectuada.
 4. El càmping ofereix vacances en família, en el sentit tradicional, estant l'allotjament especialment dissenyat per a aquesta finalitat. El càmping es reserva el dret de rebutjar qualsevol reserva que sigui contrària a aquest principi o que pretengui desviar-la.
 5. La reserva d'una parcel·la o allotjament es realitza a títol estrictament personal: només s'admetran a la parcel·la o a l'allotjament les persones designades en el contracte. El nadó compta com una persona sencera.
 6. Els menors d'edat han d'anar acompanyats dels seus pares o tutors legals.

3- SERVEIS

1. CÀMPING:

Les parcel·les tenen zones variables. Tenen capacitat de 2 a 6 persones, inclòs el nadó. Adaptem l'assignació de la teva ubicació segons la mida del teu equip.  No dubtis a trucar-nos per adaptar-nos millor la teva sol·licitud.

La tarifa bàsica és fixa i inclou la parcel·la per a 1 equipament (tenda, caravana o autocaravana), per a 1 o 2 persones, per a 1 connexió a l'electricitat, per a accés a sanitaris i recepció.

2. LLOGUER:

Els allotjaments de lloguer estan equipats (mobles, vaixella), amb o sense instal·lacions sanitàries. El lloguer inclou els consums d'aigua, gas i electricitat i el nombre de persones que no poden superar la capacitat de l'allotjament llogat. El nadó compta com una persona sencera. Els llençols, els llençols i la neteja de final d'estada no estan inclosos en la tarifa base.

3. RESERVA DE GRUP

El Càmping es reserva el dret de denegar l'accés al Càmping a les famílies o grups que arribin amb un nombre de participants superior a la capacitat de l'allotjament llogat. Es considera grup a totes les famílies o grups de persones físiques que es coneguin i es desplacin junts, reservant sota una mateixa persona física o individualment, més de 3 allotjaments o parcel·les en dates comunes o solapades d'estada i pels mateixos motius. Qualsevol sol·licitud de reserva de grup s'ha de sol·licitar prèviament al càmping, que es reserva el dret d'acceptar o rebutjar aquestes reserves.

4- PREUS

Els preus indicats estan subjectes a canvis. El càmping es reserva el dret de modificar les tarifes en qualsevol moment. La tarifa aplicable a l'estada és la vigent el dia de la reserva i aquesta, segons disponibilitat. Quan el client sol·licita un pressupost, la validesa del mateix s'indica en el document. Després de la data de validesa, el preu indicat ja no està garantit. 

Els avantatges o promocions oferts pel càmping amb posterioritat a la data de la reserva no es poden aplicar a una reserva ja pagada totalment o parcialment.

El preu de les estades està indicat en euros (IVA a tarifa vigent inclòs) i indicat per a una nit, amb un mínim de nits segons el període.

S'apliquen despeses de gestió per a totes les reserves de parcel·les o allotjaments de lloguer, independentment de la durada. L'import és fix i no reemborsable.

Els clients que ja estiguin familiaritzats amb el càmping poden triar un número de parcel·la en el moment de fer la reserva, segons disponibilitat. Per a aquesta opció, es cobrarà un suplement "Elecció d'ubicació".

5- TAXA TURÍSTICA

La taxa turística és obligatòria, el seu import es fixa per decisió de la comunitat de comunes de Perpinyà Mediterrània. S'aplica als clients majors de 18 anys i s'ha d'abonar com a molt tard el dia d'arribada.

 

6- SENSE DRET DE DESISTIMENT

Les disposicions legals relatives al dret de desistiment en el cas de vendes a distància previstes pel Codi de consum no són aplicables als serveis turístics (article L.121-19 del Codi de consum).

Així, per a qualsevol comanda d'estada al càmping, el client no té cap dret de desistiment.

7- CONDICIONS DE PAGAMENT

Per a reserves realitzades amb més de 15 dies d'antelació a la data d'arribada, s'haurà d'abonar un dipòsit del 25% del preu de l'import dels serveis reservats en el moment de fer la reserva.

La resta de la reserva s'ha d'abonar com a màxim 15 dies abans de l'arribada.

Per a reserves realitzades amb menys de 15 dies d'antelació a la data d'arribada, s'haurà d'abonar l'import íntegre de l'estada.

Se li cobrarà el període reservat indicat en el contracte. No s'efectuarà cap descompte en cas de retard en l'arribada o sortida anticipada.

8- MODIFICACIÓ DE LA SEVA RESERVA

El client podrà sol·licitar la modificació de la seva estada, dates o tipus d'allotjament, sense suplement, prèvia sol·licitud per escrit ja sigui per mail o per e-mail. Aquestes modificacions podran ser acceptades o rebutjades pel càmping en funció de les possibilitats i disponibilitat. No s'acceptarà cap ajornament a la temporada següent. En absència de modificació, el client haurà de realitzar la seva estada en les condicions inicials de reserva o cancel·lar-la segons les condicions de cancel·lació.

Qualsevol increment en la durada de l'estada es realitzarà segons disponibilitat i segons les tarifes vigents.

Qualsevol sol·licitud de reducció de la durada de la seva estada es considerarà una cancel·lació parcial i estarà subjecta a la política de cancel·lació i interrupció de l'estada.

9- SERVEIS NO UTILITZATS 

En cas de sortida anticipada, arribada tardana o cancel·lació parcial, es carregaran les dates de l'estada indicades a la confirmació de la reserva. Després de 24 hores sense notícies per part teva, la Direcció disposa del Mobil Home o de la ubicació objecte del contracte.

 

10- LACIÓ

CANCEL·LACIÓ DEGUDA AL CÀMPING:

En cas de cancel·lació per causa del càmping, excepte en casos de força major, es retornarà l'estada, fins als pagaments cobrats en la data de cancel·lació. No obstant això, aquesta cancel·lació no donarà lloc al pagament de danys i perjudicis.

Qualsevol reserva no pagada en el termini assignat, d'acord amb les condicions generals de venda serà anul·lada. 

CANCEL·LACIÓ PER PART DEL CLIENT

 

11- ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ

T'aconsellem que contractis una assegurança de cancel·lació, garantia opcional, pagadora íntegrament en el moment de fer la reserva. El present contracte és ofert per l'empresa GRITCHEN TOLEDE I ASSOCIATS "Campez Ouvert" N° d'Orias 150 004 26 les condicions generals es poden trobar descarregables a la nostra pàgina web i prèvia sol·licitud per correu electrònic.

L'import de la bonificació representa el 4% de l'import total de la seva estada (excloent despeses de reserva i impostos).

 

CANCEL·LES I HAS SUBSCRIT LA GARANTIA DE CANCEL·LACIÓ

Totes les capitals que hagis pagat excloent l'assegurança de cancel·lació i les despeses de gestió estan cobertes per la garantia segons les condicions generals de cancel·lació que pots consultar a la nostra web de vendes (Gritchen Company "CAMPEZ OUVERT"). 

CANCEL·LES LA TEVA ESTADA SENSE HAVER SUBSCRIT L'ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ

 • Cas 1: Anul·lació amb més de 30 dies d'antelació a la data d'arribada:

Es retornarà el dipòsit pagat, menys les despeses de gestió no reemborsables. 

 • Cas 2: Cancel·lació des de 30 dies fins a 15 dies abans de la data d'arribada 

El dipòsit pagat serà retingut pel càmping en concepte de despeses de cancel·lació, menys les despeses de gestió no reemborsables. 

 • Cas 3: Anul·lació amb menys de 15 dies d'antelació a la data d'arribada 

Menys de 15 dies abans de la data d'arribada o si no es presenta en aquesta data: l'import total de la seva estada serà retingut en despeses de cancel·lació.

 

11- CURS D'ESTADA 

1. ARRIBADES

Per a qualsevol retard no informat, el lloguer / parcel·la estarà disponible 24 hores després de la data d'arribada indicada en el contracte de reserva. Transcorregut aquest termini, i a falta de missatge escrit, la reserva queda anul·lada i les sumes abonades queden adquirides al càmping (no reemborsables)

 • Ubicacions: 

Les arribades són a partir de les 15:00, en temporada alta, qualsevol dia de la setmana i a partir de les 14:00 en temporada baixa. Es requerirà una fiança de 20 € per la placa que controla l'obertura de les barreres.

 • Lloguer d'allotjaments:

Per a allotjaments de lloguer, us donem la benvinguda a partir de les 17:00 del dia de la vostra arribada en temporada alta. En temporada baixa, la recepció es pot fer a partir de les 15:00. Al lliurament de les claus es requerirà una fiança de 220 € pel distintiu que controla l'obertura de les barreres així com per la garantia dels equips posats a la seva disposició.

2. DURANT L'ESTADA

Correspon a la camper estar assegurada. El campista s'encarrega de la vigilància dels seus objectes personals (bicicletes, telèfons mòbils, portàtil, tovalloles de bany ...) i ha d'estar assegurat en responsabilitat civil pel seu equipament (caravana, tenda de campanya, autocaravana ...).

El càmping declina tota responsabilitat pels danys a l'equipament del campista que no siguin de fabricació pròpia.

Tots els clients han de complir el que estableix el reglament intern que se'ls lliura el dia de la seva arribada i es publica a l'entrada del càmping.

Cada arrendatari en títol és responsable de les molèsties i molèsties causades per les persones que s'allotgen amb ell o el visiten. Qualsevol molèstia causada intencionadament i malgrat les recomanacions o intervencions del personal del càmping podrà rescindir el contracte immediatament, sense donar lloc a reemborsament.

3. SORTIDES 

Tots els tràmits de sortida s'han de completar com a molt tard el dia anterior. Per a qualsevol sortida retardada, es podrà cobrar un dia addicional amb la tarifa nocturna vigent.

 • Localitzacions:

Les parcel·les s'han de deixar lliures el dia de la sortida abans de les 11:00. 

 • Lloguer d'allotjaments:

L'allotjament de lloguer s'ha de desallotjar abans de les 10:30 del matí del dia de sortida indicat al contracte. L'allotjament serà retornat en perfectes condicions de neteja i es podrà comprovar l'inventari. Qualsevol equip trencat o deteriorat serà al seu càrrec, així com la restauració del local, si fos necessari. El dipòsit se us retornarà al final de l'estada, menys les indemnitzacions retingudes a la factura justificativa per qualsevol dany assenyalat per l'inventari d'accessoris de sortida. La retenció de la fiança no exclou compensació addicional en el cas que les despeses de restauració siguin superiors a l'import de la fiança.  

En el cas que no s'hagi netejat l'allotjament abans de la seva sortida, se li sol·licitarà un suplement de neteja al preu corresponent al seu tipus d'allotjament. 

En cas de no poder presentar-se durant l'inventari (sortida fora de l'horari d'obertura de la recepció), se li retornarà la fiança per correu, a excepció del dipòsit de neteja que queda definitivament adquirit al càmping.

12- ANIMALS

Les mascotes (excepte gossos de 1a i 2a categoria) són benvingudes amb un suplement excepte en les gammes de lloguer Prestige Taos i Grand Taos, Prestige Pinède i Prestige Declik. S'han de registrar en el moment de l'arribada. Es mantindran lligats en tot moment, identificats i actualitzats, sota la responsabilitat del seu propietari. No poden quedar-se sols a la seva parcel·la o al seu allotjament.

13- ÀREA AQUÀTICA:

La natació no està supervisada. Els nens han d'anar acompanyats i banyar-se sota la responsabilitat dels seus pares o tutors legals. 

L'accés a les piscines és lliure i estrictament reservat als clients del càmping. Els visitants no tenen accés a la piscina. 

Estan prohibits els pantalons curts de bany o qualsevol altra roba de bany. Només s'admeten calçotets o boxejadors, biquinis o banyador d'1 peça. 

14- RESPONSABILITAT DEL CÀMPING

El client reconeix expressament que el Càmping no pot ser considerat responsable de la comunicació per part dels seus socis o de qualsevol tercer, d'informacions falses que serien esmentades en guies o llocs web, incloent fotos, qualificadors, activitats i instal·lacions, oci, serveis i dates de funcionament. Totes les fotos i textos utilitzats en el fullet i pàgina web del càmping són no contractuals. Només són informatius. Pot ocórrer que determinades activitats o instal·lacions ofertes pel Càmping i indicades en la descripció que apareix en el lloc o fullet siguin eliminades, en particular per raons climàtiques o de força major segons la definició dels tribunals francesos.

15- DRETS D'IMATGE

Vostè autoritza al càmping o a qualsevol persona autoritzada pel càmping, a fotografiar-lo, gravar-lo o filmar-lo durant la seva estada, així com a utilitzar aquestes imatges, sons, vídeos i enregistraments en tots els mitjans de comunicació (en particular el lloc web o pàgina web, Facebook, en tots els mitjans promocionals o de presentació i en guies turístiques). Aquesta autorització s'aplica tant a vostè com a les persones allotjades amb vostè. La seva finalitat és assegurar la promoció i animació del Càmping i en cap cas pot danyar la seva reputació. Aquesta autorització es concedeix gratuïtament per a tots els països i per un període de 10 anys. 

16- TRACTAMENT DE DADES I LLIBERTAT

La informació que ens proporcioneu quan feu la comanda no serà cedida a cap tercer i és considerada confidencial pel càmping. Seran utilitzats únicament pel 

Càmping per a la tramitació de la seva comanda i per reforçar i personalitzar la comunicació i l'oferta de serveis que es reserven als clients del càmping.

D'acord amb els articles 39 i següents de la Llei Nº 78-17 de 6 de gener de 1978 modificada el 2004 relativa al tractament de dades, arxius i llibertats, qualsevol persona pot obtenir comunicació i, si escau, rectificació o supressió de la informació que li concerneixi.

Per exercir aquest dret, podeu adreçar-vos a: Camping Ma Prairie, 1 Avenue des Coteaux, F-66140 Canet-en-Roussillon o per correu electrònic a [email protected]

17- CONTROVÈRSIA

 Qualsevol queixa relativa a la no conformitat dels serveis prestats amb els compromisos contractuals pot ser comunicada per correu postal o correu electrònic a la Direcció del Càmping.

Mediació: Si no està satisfet amb la resposta del Càmping, té la possibilitat de posar-se en contacte amb el centre de mediació CM2C en el termini d'un mes des de l'enviament d'aquestes cartes o correus electrònics.

CM2C Remissió per Internet mitjançant l'emplenament del formulari habilitat a aquest efecte: https://cm2c.net

Derivació per correu electrònic: [email protected] Remissió per correu postal: 14 rue Saint Jean 75017 PARÍS Telèfon: 01 89 47 00 14