Privacybeleid - Ma Prairie - Sunêlia Vacances

Vertrouwelijkheid van gegevens

Op Camping Ma Prairie respecteren we uw privacy en passen we strikt de geheimhoudingsregels toe die de wet ons oplegt (Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op 25 mei 2018 in alle landen van de Europese Unie in werking is getreden). In deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u op dit gebied kunt uitoefenen.

Verantwoordelijk voor de bescherming van uw gegevens

De verantwoordelijke voor het verzamelen van uw persoonsgegevens is de firma Sol I Sombre, gevestigd te 1 Avenue des Coteaux 66 140 Canet en Roussillon, die Camping Ma Prairie heeft aangewezen als haar vertegenwoordiger voor wat betreft de vertrouwelijkheid, met als verantwoordelijke mevrouw Nathalie GIL, directeur van de camping.

Als eigenaar van de gegevens hebt u te allen tijde het recht contact op te nemen met per e-mail naar [email protected]of schriftelijk aan Camping Ma Prairie, 1 avenue des Coteaux 66140 Canet en Roussillon, met inbegrip van de vermelding "Gebruikersgegevens", om de omvang van de verwerking van uw gegevens te wijzigen. Overeenkomstig de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming moet dit verzoek de volgende gegevens van de betrokkene bevatten: voor- en achternaam, adres ten behoeve van kennisgevingen, fotokopie van de nationale identiteitskaart of een ander rechtsgeldig document, bewijs van zijn/haar identiteit of die van zijn/haar wettelijke voogd die optreedt als vertegenwoordiger van de gebruiker en van het verzoek dat wordt gedaan.

Wet bescherming persoonsgegevens :

U hebt het recht van toegang tot uw gegevens en het recht om ze te corrigeren. U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking en het gebruik van uw gegevens voor de hieronder aangegeven doeleinden in te trekken. U hebt ook het recht ze te allen tijde te wissen en het recht van overdraagbaarheid. Door uw verzoek te richten aan de functionaris voor gegevensbescherming van Camping Ma Prairie.

Welke gegevens worden verzameld?

Tijdens het surfen op onze website www.maprairie.comWij vragen u bij verschillende gelegenheden om ons verschillende persoonsgegevens te verstrekken. In het bijzonder vragen wij u om

 • Bij gebruik van een contactformulier
 • Wanneer u een reservering maakt
 • Als je inlogt op je persoonlijke ruimte,
 • Wanneer u communiceert op onze Chat
 • Als u onze tevredenheidsvragenlijst beantwoordt
 • Wanneer u zich abonneert op de nieuwsbrief

De gevraagde gegevens zijn de volgende:

 • Uw contactgegevens : naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, huisadres, e-mailadres, telefoon- en faxnummer, gsm-nummer, nummer van identiteitskaart of paspoort, nummer van kenteken.
 • Informatie over begeleidende personen : naam, voornaam, geboortedatum en -plaats, waarvoor u zich ertoe verbindt voorafgaande toestemming te vragen.
 • Elementen gekoppeld aan de klantenrekening: wachtwoord, verblijfsgeschiedenis, favorieten, reisvoorkeuren (datum van verblijf, geboekte camping en accommodatie, duur van het verblijf)
 • Commerciële informatie : nieuwsbrief abonnementen, commerciële sms push, ontvangst van partner aanbiedingen.
 • Betalingsinformatie (betalingsmethoden, betaalde bedragen)
 • Uitwisselingen met ons per post, e-mail, chatdienst, telefoongesprekken of op sociale netwerken, antwoorden op tevredenheidsvragenlijsten.
 • Informatie met betrekking tot uw gebruik van onze website en/of mobiele applicatie
 • Informatie over uw sollicitaties op onze jobsite (CV, motivatiebrief, foto's).

Wij verzamelen ook andere gegevens die op uw apparaten kunnen worden geactiveerd of gedeactiveerd:

 • De realtime geografische positie van uw smartphone als u deze functie hebt geactiveerd/ Deze gegevens worden opgevraagd maar niet opgeslagen.

U kunt ervoor kiezen ons deze informatie niet te verstrekken, maar het is mogelijk dat sommige van de diensten en functies die wij u aanbieden, niet volledig kunnen werken.

Met welk doel verwerken wij uw gegevens?

Uw op deze wijze verzamelde gegevens worden in verschillende gevallen gebruikt:

 • Een boeking beheren en valideren: de betaling innen, uw boeking bevestigen en u informatie over uw verblijf sturen per sms, per e-mail of via de mobiele applicatie.
 • U in staat stellen op de website te navigeren www.maprairie.com of op onze mobiele applicatie, om toegang te krijgen tot uw "mijn account" accountruimte op onze verschillende media en te profiteren van de beschikbare diensten, producten en informatie.
 • Om te communiceren over het nieuws van de camping Ma Prairie en over onze nieuwigheden, maar ook om u gepersonaliseerde aanbiedingen en diensten aan te bieden. U kunt uw abonnementsvoorkeuren te allen tijde wijzigen op verzoek of op uw "Mijn account"-ruimte.
 • studies en technische tests uit te voeren om onze website te optimaliseren, onze instrumenten en diensten te verbeteren en u een steeds optimale browse-ervaring te bieden.
 • Te reageren op uw verzoeken, verwachtingen en klachten wanneer u ons contactformulier of onze Chat gebruikt, deze op te volgen en de klantenservice te verbeteren.
 • Om uw mening na een verblijf te verzamelen via onze tevredenheidsvragenlijst, maar ook om statistische studies uit te voeren.
 • Uw deelname aan de wedstrijden die het hele jaar door op verschillende media (Facebook, Instagram ...) worden aangeboden, registreren en beheren en u uw winsten toesturen.
 • Uw carrièrepad analyseren en een profiel opstellen om uw voorkeuren te begrijpen, te voorzien en te evalueren en zo aanbiedingen voor te stellen die aan uw verwachtingen beantwoorden. In het kader van deze verwerking kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan onze technische dienstverleners.
 • Om de wet na te leven en te reageren op eventuele verzoeken van de gerechtelijke autoriteiten, om de naleving van de AVG te verzekeren, om de autoriteiten op de hoogte te brengen in geval van onwettige handelingen en om onze rechten te beschermen in geval van schade of nadeel.

Gebruik van COOKIE

Wanneer u onze website bezoekt, krijgt u een permanente "cookie" (klein tekstbestand) die op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat ons toe u te identificeren wanneer u onze site bezoekt, zodat we uw navigatie op de site kunnen verbeteren en uw online ervaring kunnen personaliseren: automatische herkenning, onthouden van uw favoriete producten...

Wij verzamelen ook technische informatie over uw computer telkens wanneer u een pagina opent tijdens uw bezoeken aan onze site. Deze informatie omvat uw Internet Protocol (IP)-adres, het besturingssysteem dat u gebruikt, het type browser dat u gebruikt en het adres van de website waar u vandaan komt, indien van toepassing. Wij verzamelen deze informatie om de kwaliteit van uw bezoek aan onze site te verbeteren, en wij verkopen of geven deze informatie niet aan derden.

U kunt het opslaan van cookies verhinderen door uw browser dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

Wie kan deze gegevens gebruiken?

Wij kunnen uw gegevens delen met derden, meer bepaald onderaannemende technologiebedrijven en beveiligde betalingsbedrijven, zodat wij u de personalisering van onze aanbiedingen en diensten op onze website kunnen aanbieden, met inachtneming van de wetgeving, en in alle veiligheid.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van tekstbestanden, "cookies" genaamd, die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt normaliter doorgestuurd naar een server in de VS en daar opgeslagen.
Indien de anonieme IP-adresfunctie op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google echter ingekort in de lidstaten van de Europese Unie en in de andere staten die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. In uitzonderlijke gevallen kan het volledige IP-adres worden doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar worden afgekort.

Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de onlineactiviteiten voor de exploitant van de website op te stellen en om de dienstverlening in verband met het gebruik van deze website en van internet te verbeteren. Google zal het door uw browser doorgegeven IP-adres niet in verband brengen met andere gegevens waarover Google Analytics beschikt.

U kunt de installatie van cookies blokkeren door eenvoudigweg uw browser in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) opslaat en door Google laat verwerken door de browser plug-in van de volgende link te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr .

Meer gedetailleerde informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u onder https://www.google.com/analytics/terms/fr.html of onder https://policies.google.com/privacy?hl=fr .

Sociale netwerken

Sol I Sombre is de redacteur van een informatie- en presentatiepagina van Camping Ma Prairie op verschillende sociale netwerken zoals Facebook™, Twitter™, Flickr™ of Instagram™.

U kunt de pagina's van Camping Ma Prairie volgen op deze sociale netwerken. Uw persoonlijke gegevens, die u als openbaar hebt aangegeven en die toegankelijk zijn via uw profiel, zijn toegankelijk voor Camping Ma Prairie. MA PRAIRIE creëert of gebruikt geen enkele database onafhankelijk van deze sociale netwerken van de persoonlijke informatie die u daar kunt publiceren.

Indien u zich wenst te verzetten tegen de toegang door MY PRAIRIE tot de persoonlijke informatie die u op uw profiel hebt gepubliceerd (en die openbaar zichtbaar is), herinneren wij u eraan dat de parameters van sociale netwerken de mogelijkheid bieden om de toegang tot uw gegevens te controleren en/of te beperken. Wij raden u ook aan regelmatig het beleid inzake persoonsgegevens van deze sociale netwerken te lezen.

Hoe worden uw gegevens beschermd?

Om uw gegevens te beschermen, is een strikte beveiligingsprocedure ingevoerd. De gebruikte gegevens worden gecodeerd en beschermd met het SSL-protocol (Secure Socket Layer) om ze veilig te beheren en over te dragen via een beveiligde verbinding op een speciaal netwerk.

Uw gegevens worden in Europa opgeslagen en in sommige gevallen doorgegeven aan derden in landen buiten de EU, maar met inachtneming van hetzelfde privacybeleid en overeenkomstig de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij vragen hen uw informatie te behandelen met dezelfde eisen als die welke gelden op Camping Ma Prairie in overeenstemming met de RGPD.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de tijd die nodig is om de hierboven vermelde diensten te verlenen. Indien u over een klantenrekening beschikt, worden uw gegevens bewaard gedurende de periode dat u van deze rekening gebruik maakt.

De persoonsgegevens met betrekking tot uw boekingen worden langer bewaard om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals belasting- of verkoopverordeningen en voor garantiedoeleinden).

Mis geen enkel nieuws en geen enkele aanbieding!

Abonneer je op onze nieuwsbrief